پشت کوهها

گذشته پشت کوهها

دلم تنگ شده برا...

پنجشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۵۲ ق.ظ

نگاه کردن به آسمون در حالت دراز کش و از پشت درختهای تو در تو

۹۲/۰۳/۳۰
پشت کوهها