پشت کوهها

گذشته پشت کوهها

نگدارید خوارج به لب نهر رسند

پنجشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۲، ۰۸:۳۱ ب.ظ

نگذارید که آن فاجعه تکرار شود
نگذارید عدالت به سر دار شود

نگذارید که در نای سقیفه بدمند
شیر حق در ستم فتنه گرفتار شود

نگذارید که در خانه نشیند حیدر
سینه فاطمه (س) مجروح ز مسمار شود

نگذارید که اصحاب جمل فتنه کنند
شک و تردید و ریا رونق بازار شود

نگذارید علی (ع) بار دگر خون گرید
ظلم و تزویر معاویه پدیدار شود

نگذارید علی بی کس و بی یار شود
نگذارید بنی ساعده تکرار شود

نکند حفظ ولی بر همگان عار شود
نکند حق علی در عمل انکار شود

محرم راز علی(ع)نخل و دل و چاه شود
سیلی خصم زبون نقش رخ یار شود

نکند گرد حمل توطئه ای ساز کند
حب دنیا سبب بستن ابصار شود

کوفیان ننگ شما باد اگر
دور تاریخ دگر باره نمودار شود

نکند مکر بنی عاص اثر ساز شود
مالک از حکم علی باز خبردار شود

نگدارید خوارج به لب نهر رسند
نگذارید که این حادثه تکرار شود

نکند باز معاویه خریدار شود
در نخیله حذر از جنگ به اجبار شود

نگذارید که اصغر به سر دست شود
نکند حرمله بی رحم کماندار شود

نگذارید که اهل حرمش خوار شوند
نگذارید که شام زینبش تار شود

نگذارید امر ولایت به همین ختم شود
نکند ابن امیه به سر کار شود

نگذارید که مشروطه نمایان بشود
شیخ نورانی ما ملعبه دار شود

نکند پیر خراباتی ما نوش کند
جام زهری که پرازکینه اغیار شود
نگذارید که قرآن به سر نیزه کنند
گرم بازار ریاکاری و دستار شود

نگذارید حسن (ع) بار دگر در کوفه
در میان سپه اش بی کس و بی یار شود

نگذارید حسین ابن علی (ع) در میدان
بی علی اکبر و عباس علمدارشود

نگذارید که خون شهدای ایران
پایمال ستم و فتنه اشرار شود

نگذارید گشایند در زهد و ریا
آشکارا ز ریا خرقه و دستار شود

نگذارید فراموش شود منطق خون
پاک از خاطره ها آن همه ایثار شود

نگذارید که یاد شهدا محو شود
ورنه اینجا چو سراپرده مردار شود

نگذارید که نامحرم این وادی طور
آگه از راز می و ساغر اسرار شود

نگذارید که در معرکه عشق رسد نا محرم
نا کسی از دل این خانه خبر دار شود

نگذارید که کمرنگ شود واژه عشق
حسد از راه رسد کینه نمودار شود

نگذارید علی سید و عیسای زمان
چاه با سینه او محرم اسرار شود

نگذارید که سالار خراسانی ما
غرق در غربت و بی یار و مددکار شود

«نیلیا» آنچه که شدعبرت ابرار شود
نگذارید که آن فاجعه تکرار شود

۹۲/۰۳/۲۳
پشت کوهها