پشت کوهها

گذشته پشت کوهها

ما ماندیم؟

شنبه, ۸ تیر ۱۳۹۲، ۰۱:۲۶ ق.ظ

به نام خدا


من این عکس رو هر وقت دیدم یه طور عجیبی بوده برام و گاهی مدت زیادی بهش خیره موندم.


۹۲/۰۴/۰۸
پشت کوهها